Zastosowanie

Przedstawiamy tutaj, w przystępny sposób, najczęstsze przykłady stosowania technologii izolacji pianką OK, oraz innymi, bardziej odpowiednimi dla pozostałych przypadków. Liczymy, że z Państwa strony będziemy otrzymywać pytania dotyczące zalecanego, prawidłowego rozwiązania zagadnień izolacji cieplnej i akustycznej, na które z przyjemnością odpowiemy. Najlepszym sposobem doprecyzowania optymalnego rozwiązania jest zapytanie telefoniczne lub mail’owe a następnie spotkanie i oględziny potencjalnej realizacji.

Natrysk izolacji na blachę lub blachodachówkę

Natrysk PUR na blachęPianka poliuretanowa nadaje się do wykonania izolacji termicznej poddaszy w których dach pokryty jest blachą trapezową czy blachodachówką. Wykonanie takiej izolacji możliwe jest w bezpośrednim natrysku pianki na blachę. W niektórych przypadkach szczególnie w nowo wybudowanych budynkach zaleca się zastosowanie pod blachę foli paroprzepuszczalnej. Uzależnione jest to od informacji technicznych wynikających z projektu. Biorąc pod uwagę trwałość pokrycia i prawdopodobieństwo wymiany, w celu odseparowania i umożliwienia nieniszczącej dla warstwy pianki czynności, uzasadniony jest montaż, pomiędzy krokwiami, folii dachowej. Jeżeli pokrycie jest wykonane z blachy o gwarantowanej długowieczności nic nie stoi na przeszkodzie, aby natrysk został wykonany jest bezpośrednio na blachę. Raz wykonana Pianka OK, jej jakość i parametry, utrzymują się na przestrzeni kilkudziesięciu lat na niezmiennym poziomie.

Konieczność pozostawienia tzw. szczeliny wentylacyjnej pomiędzy warstwą ocieplenia a pokryciem dachowym jest wymagana dla izolacji włóknistych, typu wełny mineralnej, o niskim lub bardzo niskim oporze konwekcyjnym. W takich materiałach, wskutek w/w zjawiska konwekcji i związanego z nim procesu postępującego zawilgacania, niezbędne jest wytworzenie przestrzeni (wraz z odpowiednio ukształtowanym wlotem i wylotem) dla przepływu suszącego powietrza. Pianka OK nie wymaga takich zabiegów ze względu na całkowite wyeliminowanie tego zjawiska.

Natrysk izolacji na folię paroprzepuszczalną

Natrysk PUR na membranePianka OK to pianka, którą naturalnie możemy natryskiwać na folię paroprzepuszczalną. Zalecane jest aby była to folia typu membrana, wysoko paroprzepuszczalna. Folia jest wystarczającą barierą ograniczającą rozrost pianki w niepożądanym kierunku. Pianka nie wypycha folii na zewnątrz i nie łączy się z zewnętrzna częścią dachu czyli dachówką lub blacho-dachówką. Efekt ten uzyskujemy dzięki naturalnemu rozrostowi pianki w kierunkach wolnych przestrzeni. Kolejną zaletą pianki jest jej waga- 8,5 kg /m3. W porównaniu do wełny jest 5-krotnie lżejsza, oczywiście przy założeniu, że wełna jest sucha. W połączeniu z wklejeniem i pewnym usztywnieniem pomiędzy krokwiami oznacza, że nie stanowi żadnego obciążenia dla foli paroprzepuszczalnej. Membrana dachowa jest doskonałym, zdecydowanie najczęstszym, podłożem do aplikacji Pianki OK.

Natrysk izolacji na płytę OSB

Natrysk PUR na OSBPianka OK to pianka, która jest wykorzystywana do wykonywania izolacji termicznej poddasza gdzie dach w części wewnętrznej pokryty jest płytą OSB lub odpowiednią sklejką. Podobnie jak w przypadku dachu odeskowanego nie musimy wykonywać przestrzeni dylatacyjnej pomiędzy materiałem izolacyjnym a płytą OSB, dzięki czemu unikamy przewiewów powietrza w przegrodzie, co bezpośrednio wpływa na podwyższenie jakości izolacji. Pianka jest materiałem paroprzepuszczalnym, pozbawionym łączeń co powoduje, że gospodarka wilgotnościowa w przegrodzie jest zachowana. Należy pamiętać o tym, że pianka po natrysku przykleja się do płyt OSB szczelnie wypełniając całą konstrukcję poddasza.

Natrysk izolacji na deskowanie

Natrysk PUR na deskowaniePianka OK jest pianką, która została stworzona do wykonywania izolacji w bezpośrednim natrysku na oszalowanie z desek. Jest materiałem paroprzepuszczalnym, potocznie określanym jako „oddychający”, dzięki czemu wilgoć wędrująca z konstrukcji drewnianej dachu czy desek połaciowych nie kumuluje się w materiale izolacyjnym. Należy pamiętać również o tym, że drewno i deski pracują przez cały rok pobierając z otoczenia wilgoć jak również wydalając jej nadwyżkę z własnej struktury. Bilans wilgotnościowy w przypadku takiej przegrody jest szczególnie ważny ponieważ utrzymujące się stałe zawilgocenie w drewnie konstrukcyjnym może je zdegradować w stosunkowo krótkim czasie. Stara, sprawdzona zasada obowiązująca przy stosowaniu drewna litego stanowi, że nie można go zamykać i okrywać materiałami o większym oporze dyfuzyjnym niż samo drewno. Współczynnik µ (porównujący opór dyfuzyjny materiału do oporu powietrza) dla drewna wilgotnego wynosi 25. Zatem nie powinno być „zamykane” materiałami o oporach wyższych, takimi jak pianka ZK czy styropian (µ≥60), zaś Pianka OK jest bardzo przyjaznym, pod tym względem, materiałem ponieważ jej współczynnik µ=3,3.

Natrysk PUR na membranePianka OK to pianka, którą naturalnie możemy natryskiwać na folię paroprzepuszczalną. Zalecane jest aby była to folia typu membrana, wysoko paroprzepuszczalna. Folia jest wystarczającą barierą ograniczającą rozrost pianki w niepożądanym kierunku. Pianka nie wypycha folii na zewnątrz i nie łączy się z zewnętrzna częścią dachu czyli dachówką lub blacho-dachówką. Efekt ten uzyskujemy dzięki naturalnemu rozrostowi pianki w kierunkach wolnych przestrzeni. Kolejną zaletą pianki jest jej waga- 8,5 kg /m3. W porównaniu do wełny jest 5-krotnie lżejsza, oczywiście przy założeniu, że wełna jest sucha. W połączeniu z wklejeniem i pewnym usztywnieniem pomiędzy krokwiami oznacza, że nie stanowi żadnego obciążenia dla foli paroprzepuszczalnej. Membrana dachowa jest doskonałym, zdecydowanie najczęstszym, podłożem do aplikacji Pianki OK.

Natrysk PUR na OSBPianka OK to pianka, która jest wykorzystywana do wykonywania izolacji termicznej poddasza gdzie dach w części wewnętrznej pokryty jest płytą OSB lub odpowiednią sklejką. Podobnie jak w przypadku dachu odeskowanego nie musimy wykonywać przestrzeni dylatacyjnej pomiędzy materiałem izolacyjnym a płytą OSB, dzięki czemu unikamy przewiewów powietrza w przegrodzie, co bezpośrednio wpływa na podwyższenie jakości izolacji. Pianka jest materiałem paroprzepuszczalnym, pozbawionym łączeń co powoduje, że gospodarka wilgotnościowa w przegrodzie jest zachowana. Należy pamiętać o tym, że pianka po natrysku przykleja się do płyt OSB szczelnie wypełniając całą konstrukcję poddasza.

Natrysk PUR na deskowaniePianka OK jest pianką, która została stworzona do wykonywania izolacji w bezpośrednim natrysku na oszalowanie z desek. Jest materiałem paroprzepuszczalnym, potocznie określanym jako „oddychający”, dzięki czemu wilgoć wędrująca z konstrukcji drewnianej dachu czy desek połaciowych nie kumuluje się w materiale izolacyjnym. Należy pamiętać również o tym, że drewno i deski pracują przez cały rok pobierając z otoczenia wilgoć jak również wydalając jej nadwyżkę z własnej struktury. Bilans wilgotnościowy w przypadku takiej przegrody jest szczególnie ważny ponieważ utrzymujące się stałe zawilgocenie w drewnie konstrukcyjnym może je zdegradować w stosunkowo krótkim czasie. Stara, sprawdzona zasada obowiązująca przy stosowaniu drewna litego stanowi, że nie można go zamykać i okrywać materiałami o większym oporze dyfuzyjnym niż samo drewno. Współczynnik µ (porównujący opór dyfuzyjny materiału do oporu powietrza) dla drewna wilgotnego wynosi 25. Zatem nie powinno być „zamykane” materiałami o oporach wyższych, takimi jak pianka ZK czy styropian (µ≥60), zaś Pianka OK jest bardzo przyjaznym, pod tym względem, materiałem ponieważ jej współczynnik µ=3,3.

Pianka OK zapewni właściwe funkcjonowanie poddasza, gdzie dach zamknięty jest deskami, a brak utrzymującej się wilgoci uchroni nas od powstania zgnilizn, grzybów i pleśni.

Pianka OK jest pianką, której zastosowanie przewidziane jest również w takich miejscach jak stropy między kondygnacyjne. Stropy spełniają równocześnie dwie funkcje. Zamykają od góry jedną kondygnację i stanowią zarazem podłogę kondygnacji wyższej. Sposób użytkowania pomieszczeń decyduje o sposobie konstruowania zamykających je stropów. Zależnie od położenia podłogi czy stropu w budynku, stosuje się zróżnicowane grubości izolacji, które muszą spełniać różne wymagania dotyczące izolacyjności termicznej i akustycznej. Każdy z Nas oczekuje, że jego strop, który jest dobrze zaizolowany uchroni go od strat ciepła i równocześnie od nieprzyjemnych odgłosów użytkowników poddasza. Pianka OK pozwala wykonać izolację, która w swojej budowie spełnia równocześnie obydwa te warunki czyli doskonale izoluje termicznie jak akustycznie. Zastosowanie pianki otwartokomórkowej w skuteczny sposób wpływa na zminimalizowanie mostków zarówno termicznych jak i akustycznych. Dla inwestora, który nie chce stosować zwykłych czy tradycyjnych rozwiązań, często nie do końca spełniających jego oczekiwań, po analizie parametrów pianki wybiera Piankę OK.

Natrysk PUR na strop
Natrysk PUR na strop

Natrysk na beton lub cegłę

Natrysk na ścianęPianka OK to materiał, który zgodnie z jego przeznaczeniem możemy zastosować jako materiał izolacyjny do wykonania termoizolacji ścian i murów z cegły. Częstym problemem dla właścicieli mieszkań w kamienicach, obiektów zabytkowych i sakralnych jest wykonanie izolacji termicznej budynku od zewnątrz. Wynika to często z warunków formalno-prawnych. Zastosowanie Pianki OK daje możliwość wykonania izolacji obiektu od wewnątrz. Natrysk pianki można wykonać na podłoże, które jest niezaprószone, stabilne i zabezpieczone środkiem gruntującym. Fakt, iż natrysk wykonywany jest na ścianę pionową nie ma żadnego wpływu na jakość izolacji. Pianka w zamyśle technologicznym została do takich celów przygotowana. Poprzez odpowiedni dobór grubości izolacji możemy wpływać na wartość izolacyjną przegrody, a co za tym idzie wyeliminować przemarzanie w przegrodzie. Pianka OK coraz częściej jest wykorzystywana i brana pod uwagę przez inwestorów jako skuteczna i niezawodna metoda izolacji termicznej.

Natrysk na blachę

Natrysk na ścianęPianka OK to materiał, dzięki któremu możemy wykonać izolację termiczną i akustyczną ścian zewnętrznych wykonując natrysk od wewnątrz na blachę. Pianka mimo tego, że natryskiwana jest na powierzchnie pionowe bardzo dobrze się do nich przykleja tworząc jednolitą warstwę izolacyjną pozbawioną łączeń. Dzięki temu uzyskujemy doskonałą izolacje, która odporna jest na wilgoć i zmienne warunki pogodowe. Szybkość instalacji pozwala wykonać nawet 500 m2 izolacji w ciągu jednego dnia.

Natrysk na deski lub płytę OSB

Natrysk na ścianęPianka OK pozwala wykonać izolację ścian domów o konstrukcji drewnianej i domów z bali. W przypadku ścian zewnętrznych w konstrukcjach domów szkieletowych, gdzie wykonujemy izolację ścian od wewnątrz Pianka OK doskonale się sprawdza. Biorąc pod uwagę, że producent pianki pochodzi z Kanady, ojczyzny domów szkieletowych o konstrukcji drewnianej izolacja ta została zweryfikowana przez ponad 300000 zadowolonych klientów. Jakość i trwałość tej izolacji została poddana próbie czasu oraz surowym warunkom klimatycznym. Piankę natryskujemy wypełniając konstrukcję ściany, następnie jeśli jest taka potrzeba ścinamy piankę specjalnym urządzeniem do cięcia pianki. W ten sposób wykonana izolacja gwarantuje obniżenie kosztów utrzymania budynku, wpływa korzystnie na drewno i płytę OSB eliminując wytworzenie się w przegrodzie grzybów i pleśni. Pianka OK jest materiałem paroprzepuszczalnym określonym potocznie „oddychającym” dzięki czemu wędrująca wilgoć z konstrukcji drewnianej nie magazynuje się w materiale izolacyjnym. Należy pamiętać również o tym, że drewno i deski pracują przez cały rok pobierając z otoczenia wilgoć jak również wydalając nadwyżkę wilgoci z własnej struktury. Bilans wilgotnościowy w przypadku takiej przegrody jest szczególnie ważny ponieważ wilgoć w materiałach konstrukcyjnych na przestrzeni stosunkowo niedługiego czasu wpływa degradacyjnie na jej trwałość.

Ocieplanie od zewnątrz ścian wielowarstwowych

Pianka OK jest świetnym rozwiązaniem izolacji termicznej elewacji budynków w systemie ścian wielowarstwowych. Jest wiele możliwości zastosowania pianki w tego typu przegrodach. Prostymi przykładami na to są nowo budowane galerie czy hotele, gdzie zwykle częścią zewnętrzną ściany są płyty ceramiczne lub wysokiej jakości drewno, które zamontowane jest na konstrukcji stalowej lub drewnianej. Dotychczas izolacje w tych miejscach wykonywano wełną lub styropianem. Zazwyczaj są to kawałki materiałów izolacyjnych, które docinane są „ na miarę” i wkładane w wolne przestrzenie. Inwestor ma wrażenie, że w ten sposób wykonana izolacja spełni jego wymagania dotyczące jakości izolacji termicznej przegrody. Niestety, duża ilość nieszczelności w ogromnym stopniu pogarsza skuteczność tak wykonanego ocieplenia elewacji. Izolacja wykonana metodą natrysku eliminuje tą wadę. Po zaizolowaniu, zależnie od przyjętego systemu elewacyjnego stosuje się lub nie, wysokoprzepuszczalną mebranę. Dla elewacji panelowych lub desek zalecana jest jej ochrona, przede wszystkim, przed UV oraz warunkami atmosferycznymi. W sytuacji, kiedy na ścianę zewnętrzną zamontujemy płyty OSB lub płyty typu Farmacel nie ma konieczności montowania folii paroprzepuszczalnej. Zwykle w takim rozwiązaniu na zewnętrzne płyty nakładana jest siatka podtynkowa lub mata tynkarska, która jest elementem składowym nakładanego tynku cienkowarstwowego lub klasycznego, który równocześnie zabezpiecza ścianę od ewentualnego przecieku wody do środka przegrody.

Natrysk na posadzkePianka OK to pianka, która jest wykorzystywana do izolacji podłóg. Trwałe i dobre właściwości izolacyjne pianki są podstawowym zaletą także w przypadku podłóg nie tylko z punktu widzenia oszczędności energii, ale także utrzymania temperatury pomieszczenia. Należy pamiętać o tym, aby na etapie wykonywania hydroizolacji zostało ona wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną, co w późniejszym terminie będzie miało wpływ na prawidłowe funkcjonowanie izolacji termicznej oraz podłogi. Wykonanie izolacji termicznej z wykorzystaniem pianki wiąże się z zastosowaniem konstrukcji pomiędzy którą zostanie zainstalowana izolacja. Rozwiązanie tego typu również sprawdzają się w budynkach, gdzie planowana jest termomodernizacja, a środki na ten cel są ograniczone. Dostępna obecnie technologia wraz z Pianką OK powoduje, że wielu inwestorów bardzo poważnie rozważa zastosowanie tego rozwiązania, a wielu z nich już z niego skorzystało.

Top