Izolacje pianką PUR

Start / Oferta / Izolacje pianką PUR

Poliuretanowa pianka natryskowa błyskawicznie zdobywa coraz większą popularność i stopniowo wypiera tradycyjne metody ociepleń takie jak wełna mineralna czy styropian. Swój sukces zawdzięcza unikalnym właściwościom technicznym, uniwersalności zastosowania oraz doskonałości i niezawodności aplikacyjnej. Izolacja natryskowa jest idealnym rozwiązaniem dla budynków mieszkalnych, rolniczych i przemysłowych, obiektów sakralnych i użyteczności publicznej- istniejących i nowo-wznoszonych. Nieoceniona w przypadku budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Pianka natryskowa posiada szereg wyjątkowych zalet, które pozwolą na zwrot inwestycji w bardzo szybkim czasie.

Jest wiele podziałów pianek (wg. różnych kryteriów i cech) ale tutaj wspomnijmy najczęściej podnoszony, podczas wyboru rodzaju. Ze względu na strukturę finalnego produktu pianki PUR dzielimy na otwarto- i zamknięto-komórkowe. Występują również pianki o strukturach pośrednich, gdzie udział komórek obydwu rodzajów wynosi np. 50/50 % ale o nich w innym miejscu (i nieco później).

pianka cienka wycieta

Pianka otwartokomórkowa


Pianka Otwarto-komórkowaStruktura otwartokomórkowej pianki natryskowej (w skrócie: OK) w dużym powiększeniu przypomina pumeks. Labirynt mikroskopijnych pęcherzyków i kanalików których ścianki nie stanowią zamkniętych sfer lecz łączą się pod różnymi kątami, stanowi duży opór dla swobodnego ruchu powietrza lecz nie blokuje powolnego, stopniowego przenikania pary wodnej. Powstanie takiej struktury jest możliwe dzięki procesowi spieniania w którym główną rolę pełni para wodna i dwutlenek węgla.

Natryskowa pianka OK sprawdza się doskonale przy ocieplaniu poddasza, systemów szkieletu drewnianego oraz ścian od strony wewnętrznej budynków i elewacji w ramach metody lekkiej-suchej. Cechuje ją trwała elastyczność co, w połączeniu z bardzo małą wagą, sprawia, że nie wystąpią pęknięcia i odspojenia od występujących w budynku elementów i powierzchni. To bardzo istotna zaleta, zwłaszcza w przypadku stale „pracujących” elementów więźby dachowej. Niski opór dyfuzyjny dla pary wodnej pozwala, mówiąc potocznie, „oddychać” elementom z litego drewna pokrytym pianką OK. Dzięki temu więźba czy konstrukcja ściany lub stropu jest bezpieczna. Nie zostaną trwale zawilgocone co jest z reguły początkiem destrukcji przez gnicie czy zagrzybienie. Niski opór dyfuzyjny jest również szczególnie ważną cechą gdy musimy przeprowadzić termorenowację stropów i dachów obiektów zabytkowych. Sklepienia zabytkowych kościołów, ze względu na zastosowane zaprawy wapienne, są szczególnie wrażliwe na długoterminowe podniesienie wilgotności i zawilgocenia. Może do nich dojść w wyniku zastosowania izolacji o dużym oporze np, styropianu czy pianki ZK. Dla takich obiektów natryskowa pianka otwarto-komórkowa jest szczególnie dedykowana. Sposób aplikacji dla którego nie ma znaczenia geometria powierzchni pozwala, z absolutną szczelnością, wykonać ciągłą izolację na sklepieniach każdego kształtu i rodzaju.

Pianka zamkniętokomórkowa


Pianka Zmknięto-komórkowaStruktura pianki zamkniętokomórkowej (w skrócie ZK) zbudowana jest z zamkniętych, mikroskopijnych pęcherzyków, wypełnionych, w zależności od zastosowanego środka spieniającego, gazami o niskiej przewodności cieplnej lub powietrzem. Jest jednym z najlepszych, powszechnie stosowanych materiałów izolacyjnych. Klasyczne pianki zamkniętokomórkowe, spieniane substancjami z rodziny HFC, z powodu wymagań temperaturowych i wilgotnościowych, jakie muszą być spełnione podczas aplikacji, mają ograniczony okres stosowania. Pianki spieniane wodą mają znacznie większą tolerancję i dlatego mogą być wykonywane, praktycznie, przez okrągły rok.

Pianka ZK znajduje doskonałe zastosowanie w ocieplaniu dachów i stropodachów płaskich (nanoszona od góry i zabezpieczona przed oddziaływaniem UV odpowiednią powłoką), a także w ocieplaniu i poprawieniu hydroizolacji fundamentów i podłóg w obiektach mieszkalnych. To również dokonała, stosowana masowo technologia ocieplenia i termorenowacji obiektów przemysłowych, sportowych, przechowalni warzyw i owoców, czy budynków gospodarczych – obór, kurników, chlewni itp. Aby przeprowadzić termorenowację dachu nie jest konieczne usunięcie wcześniejszych pokryć dachowych. Cechy technologii aplikacji natryskowej dają duże możliwości stosowania w trudno-dostępnych miejscach oraz na powierzchniach o bardzo dużej ilości utrudnień, przy zachowaniu dużej szczelności. Duża trwałość odpowiednio wykonanych izolacji oraz odporność na szeroki zakres temperatur stanowi, że jest to najlepszy wybór dla planujących dalekosiężnie inwestorów.

Pianki ZK, ze względu na dużo większe gęstości oraz zamkniętą strukturę cechują się znacznie wyższymi parametrami mechanicznymi. Największe gęstość i twardość osiągają pianki stosowane do izolacji dachów płaskich lub miejsc pod duże obciążenia np. komunikacyjne.

Częste pytanie a zarazem najczęstsza kontrowersja to: jakiego rodzaju pianka ma być zastosowana na ocieplenie dachu o klasycznej, charakterystycznej dla Polski konstrukcji? Kluczowa różnica która jasno określa zakres stosowania to wynikająca ze struktury olbrzymia różnica w oporze dyfuzyjnym pianek. Stara, sprawdzona zasada odnośnie stosowania materiałów powlekających i otaczających drewno lite jest prosta: drewno musi być otoczone materiałami o niższym (nawet znacznie) oporze dyfuzyjnym. Warunek ten świetnie spełnia pianka OK, natomiast pianki ZK, podobnie jak styropian, mają wyższy niż drewno (zwłaszcza wilgotne) współczynnik oporu dyfuzyjnego. Stąd ryzyko, że na styku drewna i pianki ZK może dochodzić do wystąpienia stałego zawilgocenia, co w połączeniu z wyższą temperaturą stanowi korzystne warunki dla rozwoju grzyba lub innych chorób drewna. To jest kluczowy powód dlaczego, pomimo znacznie lepszej, deklarowanej, izolacyjności pianek ZK, nie należy stosować ich w przypadku aplikacji na konstrukcje z litego drewna. Znane są również przypadki pękania pianek ZK zastosowanych na podłożach wiotkich, takich jak np. membrana dachowa. Możliwe, że stoją za tym błędy popełnione przez wykonawców jednak zdecydowanie, ze względu na zjawisko skurczu pianki ZK, najlepszym dla niej podłożem są stabilne wymiarowo budowlane elementy mineralne (ceramika, zaprawy, beton), metalowe (blachy, profile stalowe) czy impregnowane i wodoodporne płyty drewnopochodne (sklejka, OSB).

Top